Mohd Sukki Othman

sukki othman1. Name: Mohd Sukki Othman, Dr.

2. Occupation: Academician

3. Date and place of birth: January 23, 1974, Kampung Jarak Atas, Tasek Gelugor, Seberang Perai

4. Education:

  1. Ph.D, I’jaz Al-Quran, University of Malaya
  2. Master, Arabic Studies and Islamic Civilization, Universiti Kebangsaan Malaysia (2001)
  3. Bachelor, Major: Arabic Language and Literature; Minor: Syariah, Yarmouk University, Jordan (1996)

 

5. Contributions:

  1. Panelist, Tanyalah Ustaz (TV9)
  2. Executive Facilitator, Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam
  3. Lecturer, Universiti Putra Malaysia (2005)
  4. Member of Malaysian Linguistic Society (2005)
  5. Author, more than 12 books: Madah Pujangga al-Imam al-Syafei, Pendidikan Islam (TextBook), Bahasa Arab II, Pendidikan Bahasa Arab di Malaysia: Cabaran dan Inovasi, Tamadun Islam

 

Leave a Reply


by Bliss Drive Review